Event News

หอการค้าจังหวัดยะลาขอเชิญชวนพี่น้องที่สนใจเชิญอุดหนุนลองกองจากยะลา เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรจังหวัดยะลาโดยจัดจำหน่ายที่กาดดอกไม้นิ่มซี่เส็ง(ลานน้ำพุด้านใน) ในราคากิโลละ 20 บาท(1 กล่องมี...
บริษัท นิ่มซี่เส็งขนส่ง เปิดรับสมัครงาน
บริษัท นิ่มซี่เส็งขนส่ง เปิดรับสมัครงาน
บริษัท นิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 จำกัด เปิดรับสมัครงานในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้...
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เปิดศูนย์ทดสอบรับรองจังหวัดเชียงใหม่
จัดอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพทีมงาน (Team Building)
จัดอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพทีมงาน (Team Building)
  แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่    ...
บริษัท นิ่มซี่เส็งขนส่ง ร่วมกิจกรรม “วันแรงงานแห่งชาติ” ประจำปี 58
บริษัท นิ่มซี่เส็งขนส่ง ร่วมกิจกรรม “วันแรงงานแห่งชาติ” ประจำปี 58
บริษัท นิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 จำกัด ร่วมกิจกรรม วันแรงงานแห่งชาติ...
ดูทั้งหมด